ჩვენი სერვისები

წყალსადენისა და კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია;მშენებლობა.
ექსკავაცია (საძირკველი; კლდოვანი გრუნტის დამუშავება)
მძიმე ტექნიკის გაქირავება
სატრანსპორტო მომსახურება (ინერტული მასალის ტრანსპორტირება;სამშენებლო მასალისა და დანადგარების ტრანსპორტირება)
ბეტონის ნაკეთობების წარმოება.

საკონტაქტო ინფორმაცია